33.588 tin đăng 33.984 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Sản phẩm tiết kiệm kết hợp bảo vệ người phụ nữ, C19 Cathay Life Việt Nam,

Liên hệ

Võ Xuân Nguyên
Võ Xuân Nguyên Võ Xuân Nguyên
170, Bùi Thị Xuân, Quận 1

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
Thông tin hữu ích

Thông tin chi tiết

Sản Phẩm Bảo Hiểm Bảo Hiểm Nhân Thọ
BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY VIỆT NAM
SẢN PHẨM C19 - THỊNH AN PHÚC MỸ TOÀN DIỆN
_________________________________________

Mã sản phẩm: C19

Được phê chuẩn theo Công văn số 12061/BTC-QLBH ngày 30/08/2016 của Bộ Tài Chính

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
Cathay hiểu về những lo toan của mà bạn phải chịu trong cuộc sống. Chúng tôi quan tâm bạn và muốn mang đến cho bạn sản phẩm “Thịnh An Phúc Mỹ Toàn Diện” để có thể được cùng bạn sẻ chia những niềm vui hay luôn bên bạn trong những lúc khó khăn nhất.
“Thịnh An Phúc Mỹ Toàn Diện” là sản phẩm hoàn hảo dành riêng cho phụ nữ với sự kết hợp linh hoạt giữa tính năng bảo vệ và tiết kiệm.
Sản phẩm không tham gia chia lãi.
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Quyền lợi chăm sóc y tế
Vào cuối mỗi hai (02) năm hợp đồng, bạn sẽ nhận được Quyền lợi chăm sóc y tế bằng tỷ lệ phần trăm như bảng dưới đây nhân với Số tiền bảo hiểm:
Năm hợp đồng 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Tỷ lệ phần trăm 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Quyền lợi bảo hiểm khi sinh con
Để cùng chung vui đón con yêu chào đời, Công ty dành tặng 10% Số tiền bảo hiểm như một món quà chào đón con yêu của bạn.
Quyền lợi này sẽ được chi trả tối đa 2 lần trong suốt Thời hạn hợp đồng.
Quyền lợi ưu đãi vào Ngày đáo hạn
Vào ngày đáo hạn, bạn sẽ được nhận mười phần trăm (10%) Số tiền bảo hiểm nếu đã nhận Quyền lợi bảo hiểm khi sinh con một (01) lần hoặc hai mươi phần trăm (20%) Số tiền bảo hiểm nếu chưa nhận bất kỳ Quyền lợi bảo hiểm khi sinh con nào trong suốt Thời hạn hợp đồng.
Quyền lợi bảo hiểm phẫu thuật
Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, Người được bảo hiểm sẽ được nhận hai mươi phần trăm (20%) Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần phẫu thuật nếu không may phải phẫu thuật.
(*)Tổng Quyền lợi bảo hiểm phẫu thuật được chi trả lên đến 300% Số tiền bảo hiểm
Quyền lợi bảo hiểm ung thư
Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, Người được bảo hiểm sẽ nhận một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm nếu không may bị ung thư.
(*)Quyền lợi này được chi trả duy nhất một (01) lần trong suốt Thời hạn hợp đồng.
Quyền lợi đáo hạn
100% Số tiền bảo hiểm gia tăng
Vào ngày đáo hạn, Người thụ hưởng sẽ nhận 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng tương ứng tại thời điểm đó.
(*) Số tiền bảo hiểm gia tăng: số tiền bảo hiểm nhân với hệ số gia tăng của năm hợp đồng tương ứng. Số tiền bảo hiểm gia tăng sẽ tăng cho đến ngày đáo hạn của hợp đồng. Hệ số gia tăng của mỗi năm hợp đồng được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm này.
Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc Quyền lợi bảo hiểm khi bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Người thụ hưởng sẽ nhận giá trị nào lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng và 110% Tổng phí bảo hiểm đã đóng nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch
Vào cuối mỗi năm hợp đồng trong suốt thời hạn đóng phí, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Công ty chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch, là số tiền tương ứng với số lãi tính trên giá trị hoàn lại trung bình của năm ở mức lãi suất vượt quá, nếu có, của lãi suất công bố trung bình 12 tháng so với lãi suất tính phí của hợp đồng bảo hiểm.
ĐIỀU KIỆN THAM GIA


Thời hạn hợp đồng
12
16
22
Thời hạn đóng phí
8
12
18
Giới hạn tuổi
18~53 tuổi
18~49 tuổi
18~43 tuổi

· Lãi suất tính phí bảo hiểm: 7.5%
· Định kỳ đóng phí: Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng.
· Giới hạn phí bảo hiểm:
Tối thiểu: 300.000 VND cho mỗi lần đóng phí (Bao gồm hợp đồng bảo hiểm chính và các sản phẩm phụ kèm theo).
· Giới hạn số tiền bảo hiểm:
Tối thiểu: 10 triệu.
Tối đa:
PT
12
16
22
Giới hạn Số tiền bảo hiểm
1,200 triệu
1.000 triệu
800 triệu
· Chú thích: Hợp đồng hết hiệu lực khi quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc quyền lợi đáo hạn được chi trả.
SẢN PHẨM BỔ TRỢ
Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Cathay (Mã sản phẩm: R01)
Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Dành Cho Trẻ Em Cathay (Mã sản phẩm: R02)
Bảo Hiểm Hỗ trợ Viện Phí Do Tai Nạn Cathay (Mã sản phẩm: R03)
Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Cá Nhân Cathay (Mã sản phẩm: R04)
Bảo hiểm hỗ trợ tử kỳ Cathay (Mã sản phẩm: R05)
Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí (Mã sản phẩm: R06)
Bảo hiểm bổ trợ tai nạn cá nhân nâng cao (Mã sản phẩm: R07)
Bình luận về dịch vụ:
Dịch vụ cùng chuyên mục

Võ Xuân Nguyên, Sản phẩm tiết kiệm kết hợp bảo vệ người phụ nữ, C19 Cathay Life Việt Nam,

170, Bùi Thị Xuân, Quận 1, Quận 1 - Hồ Chí Minh - Sản phẩm tiết kiệm kết hợp bảo vệ người phụ nữ, C19 Cathay Life Việt Nam,