33.020 tin đăng 31.423 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Bảo hiểm tiết kiệm giáo dục cho con trẻ Cathay Life Việt Nam, Mã SP - C12, liên hệ,

Liên hệ

Võ Xuân Nguyên
Võ Xuân Nguyên Võ Xuân Nguyên
170, Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
Thông tin hữu ích

Thông tin chi tiết

Sản Phẩm Bảo Hiểm Bảo Hiểm Nhân Thọ
BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY VIỆT NAM
SẢN PHẨM C12 – THỊNH TRÍ THÀNH ĐẠT AN KHANG
---
GIÁ TRỊ BẢO HIỂM: 100.000.000 VNĐ
THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ: 18 NĂM
THỜI GIAN BẢO VỆ: 22 NĂM (Miễn 4 năm đóng phí).
PHÍ ĐÓNG: 7.340.000 VNĐ/ NĂM (Phí này bao gồm: Phí sản phẩm chính C 12 + Phí sản phẩm phụ R.08), trong đó:
R.08 là Bảo hiểm Bổ trợ bệnh hiểm nghèo, phí đóng = 140.000 vnđ /năm.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM C12:
1/ QUYỀN LỢI ĐÁO HẠN: (nhận vào năm 22 của hợp đồng)
Nhận về 100% giá trị bảo hiểm, tức = 100.000.000 vnđ
2/ QUYỀN LỢI HỌC VẤN:
Năm thứ 12 của hợp đồng, nhận về 15% giá trị bảo hiểm, tức = 15% * 100.000.000 = 15.000.000 vnđ.
Năm thứ 15 của hợp đồng, nhận về 15% giá trị bảo hiểm, tức = 15% * 100.000.000 = 15.000.000 vnđ.
Năm thứ 18 của hợp đồng, nhận về 15% giá trị bảo hiểm, tức = 25% * 100.000.000 = 25.000.000 vnđ.
Năm thứ 19 của hợp đồng, nhận về 15% giá trị bảo hiểm, tức = 15% * 100.000.000 = 15.000.000 vnđ.
Năm thứ 20 của hợp đồng, nhận về 15% giá trị bảo hiểm, tức = 15% * 100.000.000 = 15.000.000 vnđ.
Năm thứ 21 của hợp đồng, nhận về 15% giá trị bảo hiểm, tức = 15% * 100.000.000 = 15.000.000 vnđ.
___
Tổng quyền lợi học vấn của sản phẩm = 100.000.000 vnđ

 Vậy, tổng tiền mặt nhận về = 200.000.000 vnđ

3/ QUYỀN LỢI TỬ VONG / THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN ĐỐI VỚI “NGƯỜI MUA BẢO HIỂM” (CHA / MẸ):
Trong trường hợp không ma, rủi ro xảy ra với Người mua bảo hiểm (cha/ mẹ), ngay lập tức, Cathay sẽ:
- Miễn hoàn toàn phí đóng còn lại.

- Chi trả đầy đủ tất cả các quyền lợi đáo hạn, quyền lợi học vấn theo đúng quy định hợp đồng
- Đồng thời, Cathay hỗ trợ sinh hoạt phí cho Bé theo từng năm, cụ thể như sau:
+ Từ 1-12 tuổi, mỗi năm nhận 10% giá trị bảo hiểm, tức = 12 năm * (10% *100.000.000) = 120.000.000 vnđ
+ Từ 13-15 tuổi, mỗi năm nhận 20% giá trị bảo hiểm, tức = 3 năm * (20% * 100.000.000) = 60.000.000 vnđ
+ Từ 16-18 tuổi, mỗi năm nhận 25% giá trị bảo hiểm, tức = 3 năm * (25% * 100.000.000) = 75.000.000 vnđ
+ Từ 19-21 tuổi, mỗi năm nhận 30% giá trị bảo hiểm, tức = 3 năm * (30% * 100.000.000) = 90.000.000 vnđ
________
Tổng hỗ trợ sinh hoạt phí (nếu rủi ro xảy ra với người mua BH) =
345.000.000 vnđ


4/ QUYỀN LỢI TỬ VONG / THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN ĐỐI VỚI “NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM” (BÉ):
Tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, giữa (120% tổng phí đóng) >< (100% giá trị bảo hiểm) => Nếu giá trị nào cao hơn thì Cathay sẽ chi trả theo giá trị đó.
Vì quyền lợi dành cho khách hàng là trên hết.

5/ ĐỒNG THỜI, với sự bổ trợ của sản phẩm R.08 – Bảo hiểm bổ trợ bệnh hiểm nghèo đối với NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (BÉ):
Người được bảo hiểm (Bé) sẽ được thêm các quyền lợi bảo vệ bệnh hiểm nghèo như sau:
- Quyền lợi BH ung thư thể nhẹ, chi trả = 50.000.000 vnđ
- Quyền lợi BH ung thư nghiêm trọng, chi trả = 100.000.000 vnđ
- Quyền lợi BH bệnh hiểm nghèo, chi trả = 100.000.000 vnđ
- Quyền lợi BH thương tật do tai nạn, chi tả = 100.000.000 vnđ
Bình luận về dịch vụ:
Dịch vụ cùng chuyên mục

Võ Xuân Nguyên, Bảo hiểm tiết kiệm giáo dục cho con trẻ Cathay Life Việt Nam, Mã SP - C12, liên hệ,

170, Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1 - Hồ Chí Minh - Bảo hiểm tiết kiệm giáo dục cho con trẻ Cathay Life Việt Nam, Mã SP - C12, liên hệ,