30.397 tin đăng 8.456 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Khóa học huấn luyện giảng viên an toàn lao động tại Đà Nẵng

Liên hệ

Hoàng Tuyết
Hoàng Tuyết Hoàng Tuyết
Đà Nẵng

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM
Số: /TBTS-GDVN
V/v: Mở lớp Huấn luyện Giảng viên an toàn lao động CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày tháng năm 2014
Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU
Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
Căn cứ theo điều 7 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động TB&XH bắt buộc giảng giảng viên giảng dạy về An toàn vệ sinh lao động phải có Giấy chứng nhận Giảng viên huấn luyện An toàn vệ sinh lao động do Cục An toàn lao động, Bộ LĐTB&XH cấp.
Căn cứ theo Giấy chứng nhận số 313/ATLĐ-TTTTHL ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Cục An toàn lao động cấp cho Công ty CP Giáo dục Việt Nam về việc mở lớp Huấn luyện giảng viên ATLĐ, VSLĐ.
Được sự cho phép của Cục An toàn lao động – Bộ lao động TB&XH Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam tổ chức mở lớp: “HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG".
1. Đối tượng: Tất cả các giảng viên, cá nhân có nhu cầu tham gia giảng dạy chương trình Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phần kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành và huấn luyện thực hành nhưng chưa có Giấy chứng nhận huấn luyện Giảng viên An toàn vệ sinh lao động thỏa mãn theo điều 7 – thông tư 27/2013 của BLĐTBXH.
2. Chứng nhận: Sau khi tham gia khóa học, học viên đạt yêu cầu sát hạch sẽ được cấp Giấy chứng nhận Giảng viên huấn luyện ATLĐ do Cục An toàn lao động hoặc Giấy chứng nhận Giảng dạy Nhóm 4 do Công ty CP Giáo Dục Việt Nam.
3. Thời gian, địa điểm học:
Thời gian: 6 ngày (Học các ngày trong tuần hoặc ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần)
Ngày khai giảng (Dự kiến):
Địa điểm học: Liên hệ
4. Thủ tục nhập học: 02 ảnh 3x4, bản sao công chứng CMTND, Bằng tốt nghiệp đại học photo công chứng, giấy xác nhận thời gian công tác theo mẫu.
5. Học phí:
Lớp Giảng viên do Cục An toàn lao động cấp: 4.500.000đ/1 học viên (gồm học phí, chứng chỉ, tài liệu, tea – break, hóa đơn tài chính)
Lớp Giảng viên do Công ty CP Giáo dục Việt Nam cấp: 3.500.000đ/ 1 học viên
Các nội dung cụ thể khác, cơ sở đào tạo sẽ thông báo tiếp đến các đơn vị và cá nhân.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT. GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Đào Xuân Dũng
Chứng nhận an toàn lao động – an toàn lao động – chứng chỉ an toàn lao động
Chứng nhận an toàn lao động – an toàn lao động – chứng chỉ an toàn lao động
Chứng nhận an toàn lao động – an toàn lao động – chứng chỉ an toàn lao động
Chứng nhận an toàn lao động – an toàn lao động – chứng chỉ an toàn lao động
Bình luận về dịch vụ:
Dịch vụ cùng chuyên mục

Hoàng Tuyết, Khóa học huấn luyện giảng viên an toàn lao động tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, Hải Châu - Đà Nẵng - Khóa học huấn luyện giảng viên an toàn lao động tại Đà Nẵng