30.419 tin đăng 8.607 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử

Liên hệ

Hoàng Tuyết
Hoàng Tuyết Hoàng Tuyết
Hải Châu, Đà Nẵng

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn

Thông tin chi tiết

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM
Số: 14093/GDVN-TBTS
V/v: Mở khóa đào tạo nghiệp vụ
Khai hải quan điện tử CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________
TP HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan
Căn cứ thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định các môn thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan
Căn cứ thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
Căn cứ công văn số 1005/TCHQ-TCCB ngày 25/2/2013 của Tổng cục Hải về việc cấp phép đào tạo nghiệp vụ khai hải quan, Công ty Cổ Phần Giáo dục Việt Nam tổ chức khóa đào tạo và cấp chứng chỉ về Nghiệp vụ khai Hải quan điện tử cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu.
Khóa học sẽ do các chuyên gia của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam, giảng dạy theo đúng nội dung chương trình đào tạo được quy định tại Điều 6 Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính.
1. Nội dung bao gồm các học phần:
v Phần 1. Pháp luật về Hải quan (Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật)
v Phần 2. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương ( giao nhận, vận tải, thanh toán quốc tế và dịch vụ logistic).
v Phần 3. Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.
v Phần 4. Hải quan điện tử. Hướng dẫn thực hành phần mềm khai báo hải quan và hướng tới tiếp cận hệ thống VNACCS/VCIS năm 2014
Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng sử dụng thành thạo Hệ thống khai hải quan điện tử và được Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam cấp chứng nhận đã hoàn thành các học phần khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan. Chứng nhận này là điều kiện cần và đủ để các doanh nghiệp thực hiện khai hải quan điện tử.
2. Khai giảng: Liên hệ
3. Địa chỉ học: Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, và các tỉnh khác…
4. Học phí: 4.000.000đ/ Học viên
Đặc biệt: Giảm học phí: – 10% Cho nhóm đăng ký từ 5 người học trở lên;
– 10% cho đơn vị đã có nhân viên học tại công ty.
5.Phương thức đăng ký: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký học vui lòng điền thông tin học viên vào mẫu (file đính kèm) và gửi về theo địa chỉ e-mail: tuyetht@giaoducvietnam.edu.vn
hoặc liên hệ qua số điện thoại: (Ms Tuyết).
Các nội dung cụ thể khác, cơ sở đào tạo sẽ thông báo trực tiếp đến các đơn vị và cá nhân.
Nơi nhận:
- như trên;
- lưu.vp. GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Hoàng Văn Hoành
Bình luận về dịch vụ:
Dịch vụ cùng chuyên mục

Hoàng Tuyết, Đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử

Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu - Đà Nẵng - Đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử