30.419 tin đăng 8.607 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Đào tạo nghiệp vụ quản trị kho hàng tại Đà Nẵng

Liên hệ

Hoàng Tuyết
Hoàng Tuyết Hoàng Tuyết
Số 04 Đường Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ KHO HÀNG

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về kho hàng
1- Chức năng, nhiệm vụ của kho hàng
2- Cơ sở vật chất, kỹ thuật của kho hàng
3- Bộ máy quản lý kho
a) Mô hình tổ chức bộ máy
b) Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ kho
Chuyên đề 2: Nghiệp vụ nhập hàng ở kho
1- Nguồn hàng nhập kho
2- Các nguyên tắc nhập kho
3- Quy trình nghiệp vụ nhập kho
4- Các tình huống phức tạp, hay gặp cần giải quyết
Chuyên đề 3: Nghiệp vụ bảo quản hàng ở kho
1- Yêu cầu của nghiệp vụ bảo quản hàng ở kho
2- Nội dung nghiệp vụ bảo quản
3- Cách đánh giá nghiệp vụ bảo quản
Chuyên đề 4: Nghiệp vụ xuất hàng ở kho
1- Phân loại hàng hóa nhập kho và các tính chất cơ, lý, hóa của các loại hàng bán
2- Các đối tượng xuất hàng
3- Các nguyên tắc xuất hàng
4- Hình thức và quy trình xuất hàng
5- Các tình huống cần giải quyết
Chuyên đề 5: Công tác quản lý kho
1- Công tác tổ chức lao động ở kho
2- Công tác kiểm tra, kiểm kê
3- Hệ thống sổ sách, chứng từ ở kho và nghiệp vụ ghi chép
4- Đánh giá công tác quản lý kho hàng
Chuyên đề 6: Phòng chống cháy nổ ở kho hàng
Thời gian học : 2 ngày vào thứ 7 và Chủ nhật
Học phí : 1.500.000đ/khóa học
Giảng viên: các giảng viên giàu kinh nghiệm
Học viên được cấp chứng nhận của Công ty nếu tham gia đầy đủ trong suốt thời gian khoá học và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, sát hạch.
II.THỦ TỤC NHẬP HỌC: 02 ảnh 3x4, CMND photo.
Bình luận về dịch vụ:
Dịch vụ cùng chuyên mục

Hoàng Tuyết, Đào tạo nghiệp vụ quản trị kho hàng tại Đà Nẵng

Số 04 Đường Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu - Đà Nẵng - Đào tạo nghiệp vụ quản trị kho hàng tại Đà Nẵng