30.418 tin đăng 8.606 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Phần mềm quản lý quy trình mua bán hàng TTV

Liên hệ

Ms. Nguyễn Tú Anh
Ms. Nguyễn Tú Anh Ms. Nguyễn Tú Anh
121A Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
Thông tin hữu ích

Thông tin chi tiết

Dịch vụ phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUY TRÌNH MUA BÁN HÀNG
TTV BUSINESS 2018
Phần 1: Mô hình quản lý hoạt động các phòng ban công ty, ứng dụng phần mềm để quản lý các quy trình của các phòng
1.1. Mô tả hoạt động – yêu cầu công việc các phòng
- Phòng mua hàng: nhận yêu cầu mua hàng từ phòng KD, kiểm tra tồn kho thực tế, dự báo tồn kho hàng trong tương lai, đặt mua hàng nhập khẩu hoặc trong nước, theo dõi tình trạng tiến độ đơn hàng mua, lập phiếu mua hàng, kiểm tra hàng nhập đối chiếu với Bp kho nhập hàng, lập báo cáo (đơn hàng, kế hoạch giao hàng, danh mục sản phẩm, số lượng đặt dư) Phần mềm quản lý quy trình mua bán hàng TTV Business 2018
- Bộ phận kho: nhận phiếu nhập hàng (hoặc xuất hàng) từ Bp Mua hàng/ Bán hàng, kiểm tra số lượng Nhập/Xuất kho thực tế, quản lý và đối chiếu số lượng nhập xuất kho, giám sát việc giao hàng.
- Phòng bán hàng: lập báo giá, lập đơn hàng bán, lập yêu cầu mua hàng theo báo giá, phiếu đề xuất đặt hàng, kiểm tra hàng tồn kho, giữ hàng cho dự án, theo dõi đơn hàng mua, kiểm tra tiến độ nhập mua hàng, tiến độ giao hàng cho từng công trình, báo cáo phân tích doanh số theo các chỉ tiêu (theo nhóm khách, nhóm hàng, tháng, quý, năm), kiểm tra thanh toán công nợ
- Phòng kế toán: nhập mua hàng, xuất bán hàng, chứng từ thanh toán công nợ, quản lý hóa đơn mua bán, nhập xuất kho….
- Kho hàng: tiến hành giao nhận hàng dựa trên phiếu nhập xuất kho từ kế toán, lập biên bản giao nhận với khách hàng, theo dõi tồn kho.
1.2 Mô tả chung về yêu cầu phần mềm – mục tiêu ứng dụng phần mềm quản lý DN
- Dùng phần mềm quản lý công việc tại các phòng, chuẩn hóa các số liệu nhập liệu đầu vào, các báo cáo, tối ưu hóa quy trình làm việc của từng phòng.
- Liên kết số liệu các phòng: nhập số liệu gốc tại 1 phòng và cho các phòng khác khai thác chung, giảm việc nhập trùng một loại số liệu
- Tăng khả năng khai thác báo cáo giữa các phòng: các phòng có thể xem báo cáo số liệu cần thiết từ phòng khác đã nhập để xử lý công việc của phòng mình
- Kiểm tra chéo độ chính xác của báo cáo: tiến trình công việc đúng tiến độ, lưu chuyển hàng hóa kịp thời.
Phần 2: Chi tiết các yêu cầu ứng dụng phần mềm quản lý cho từng phòng ban
- Mô hình cài đặt phần mềm quản lý Doanh nghiệp - TTV Business 2018:
+ Phần mềm TTV được cài đặt chương trình chạy trên các máy của các phòng có tham gia nhập liệu và xem báo cáo quản lý công việc.
+ Số liệu Database lưu trữ tập trung tại 01 server đặt tại văn phòng (hoặc thuê ngoài).
+ Các máy con của các phòng có thể truy cập trực tiếp qua mạng nội bộ LAN hoặc qua Internet, nhằm đạt tối đa hiệu quả làm việc tức thời liên tục và bất kỳ nơi đâu.
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và tư vấn giải pháp quản lý riêng cho từng DN, xin Quý khách hàng liên hệ
Dịch vụ cùng người bán
Bình luận về dịch vụ:
Dịch vụ cùng chuyên mục

Ms. Nguyễn Tú Anh, Phần mềm quản lý quy trình mua bán hàng TTV

121A Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh - Phần mềm quản lý quy trình mua bán hàng TTV