31.325 tin đăng 18.988 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Đào tạo an toàn lao động tại nha trang

1.000.000VND

Chu Thị Thùy Linh
Chu Thị Thùy Linh Chu Thị Thùy Linh
số 33 đường B1 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung - Nha trang - Khánh Hòa

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn

Thông tin chi tiết

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI NHA TRANG
I. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
1.1 Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
1.2 Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
1.3 Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.
1.4 Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)
II. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN
2.1 Nhóm 1, 2: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện.
2.2 Nhóm 3: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp thẻ An toàn lao động.
2.3 Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
3.1 Thời gian: cả ngày chủ nhật
3. 2 Địa điểm học: B1 KĐT Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang

V.THỦ TỤC NHẬP HỌC: 02 ảnh 3x4, CMND photo.
Liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM - CN Nha Trang
Bình luận về dịch vụ:
Dịch vụ cùng chuyên mục

Chu Thị Thùy Linh, Đào tạo an toàn lao động tại nha trang

số 33 đường B1 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung - Nha trang - Khánh Hòa, Nha Trang - Khánh Hòa - Đào tạo an toàn lao động tại nha trang