32.994 tin đăng 31.279 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Thủ tục xin cấp mã số mã vạch tại Thanh Hóa

Liên hệ

Trần Thị Hiền
Trần Thị Hiền Trần Thị Hiền
12, đường Võ Nguyên Giáp,

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
Thông tin hữu ích

Thông tin chi tiết

Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong quản lý hàng hóa người ta thường in trên hàng hóa một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch. Trong bài viết này luật Blue xin chia sẻ thủ tục xin cấp mã số mã vạch tại Thanh Hóa như sau:

Tham khảo thêm: Thủ tục cấp mã số mã vạch tại Thanh Hóa

Mã số là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hóa. Mỗi loại hàng hóa được nhận diện bởi một dãy số. Và mỗi dãy số chỉ tương ứng với một loại hàng hóa. Bản thân mã số chỉ là một dãy số đại diện cho hàng hóa, không liên quan đến đặc điểm của hàng hóa. Nó không phải là số phân loại hay thể hiện chất lượng của hàng hóa. Trên mã số cũng không có giá cả của hàng hóa.
[IMG]
Việc cấp MSMV thực hiện theo trình tự sau đây:

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV tại các cơ quan được Tổng cục TCĐLCL chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV;

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ đến Tổng cục TCĐLCL.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV;

Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV tại Thanh Hóa bao gồm:

-Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định

-Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);

-Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.

-Phí cấp MSMV tại Thanh Hóa

Tham khảo thêm: Hồ sơ cấp mã vạch tại Thanh Hóa

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến thủ tục xin cấp mã số mã vạch tại Thanh Hóa, quý vị hãy liên hệ luật Blue để được chuyên gia tư vấn miễn phí.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE

Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong quản lý hàng hóa người ta thường in trên hàng hóa một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch. Trong bài viết này luật Blue xin chia sẻ thủ tục xin cấp mã số mã vạch tại Thanh Hóa như sau:

Tham khảo thêm: Thủ tục cấp mã số mã vạch tại Thanh Hóa

Mã số là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hóa. Mỗi loại hàng hóa được nhận diện bởi một dãy số. Và mỗi dãy số chỉ tương ứng với một loại hàng hóa. Bản thân mã số chỉ là một dãy số đại diện cho hàng hóa, không liên quan đến đặc điểm của hàng hóa. Nó không phải là số phân loại hay thể hiện chất lượng của hàng hóa. Trên mã số cũng không có giá cả của hàng hóa.
[IMG]
Việc cấp MSMV thực hiện theo trình tự sau đây:

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV tại các cơ quan được Tổng cục TCĐLCL chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV;

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ đến Tổng cục TCĐLCL.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV;

Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV tại Thanh Hóa bao gồm:

-Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định

-Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);

-Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.

-Phí cấp MSMV tại Thanh Hóa

Tham khảo thêm: Hồ sơ cấp mã vạch tại Thanh Hóa

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến thủ tục xin cấp mã số mã vạch tại Thanh Hóa, quý vị hãy liên hệ luật Blue để được chuyên gia tư vấn miễn phí.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE
Bình luận về dịch vụ:

Trần Thị Hiền, Thủ tục xin cấp mã số mã vạch tại Thanh Hóa

12, đường Võ Nguyên Giáp,, Thanh Hóa - Thanh Hóa - Thủ tục xin cấp mã số mã vạch tại Thanh Hóa