30.375 tin đăng 8.238 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Kỹ năng Ủy thác Công việc

1.800.000VND

Phạm Thị Phi Yến
Phạm Thị Phi Yến Phạm Thị Phi Yến
34 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn

Thông tin chi tiết

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để xây dựng, duy trì và phát triển Kỹ năng Ủy thác và giao việc trong công việc hàng ngày một cách hiệu quả thông qua giao tiếp. Vào cuối khóa học, học viên có thể:
Hiểu biết một cách đầy đủ về tầm quan trọng của phân công phân nhiệm ở cấp Phòng / Ban và cho từng cá nhân trong doanh nghiệp;
Nắm vững các nội dung và trình tự thực hiện việc lập các mục tiêu và tiêu chí đánh giá phân công phân nhiệm trong doanh nghiệp;
Hiểu đúng khái niệm của “ủy thác công việc” và các lợi ích của nó đối với việc quản lý và lãnh đạo;
Thực hiện đầy đủ và chính xác quy trình ủy thác công việc; Ứng dụng phương pháp ủy thác công việc để quản lý hiệu quả.
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
Các Giám đốc chức năng, Trưởng / Phó các Phòng / Ban / Bộ phận trong doanh nghiệp;
Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển “kỹ năng mềm” này (soft skills).
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH


1. Tổng quan về ủy thác công việc

2. Ủy thác công việc và giao việc

3. Quy trình ủy thác công việc

4. Thực hành

LIÊN HỆ:
Trường Doanh Nhân Á Châu
Phòng Đào Tạo: 0898.759.263
E-mail: inhouse.eda@gmail.com
Bình luận về dịch vụ:
Dịch vụ cùng chuyên mục

Phạm Thị Phi Yến, Kỹ năng Ủy thác Công việc

34 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Kỹ năng Ủy thác Công việc