30.419 tin đăng 8.607 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Nhận tư vấn pháp lý cá nhân– doanh nghiệp

Liên hệ

Sơn Nguyễn
Sơn Nguyễn Sơn Nguyễn
23 Đào Duy Anh –Thanh Khê - Đà Nẵng (gần BV Hoàn Mỹ)

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
Thông tin hữu ích

Thông tin chi tiết

Nhận Tư vấn pháp luật, Soạn thảo các Hợp đồng, giấy tờ giao dịch, đơn từ cho cá nhân theo yêu cầu.
Nhận Tư vấn pháp luật về tổ chức nội bộ của doanh nghiệp, Tư vấn về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Tư vấn pháp luật về hợp đồng, giao dịch; tư vấn pháp luật về hoạt động mở rộng sản xuất, đầu tư, liên doanh, liên kết; Tư vấn và giải quyết các vấn đề về thành lập doanh nghiệp; thuế; lao động; thủ tục hành chính (khiếu nại, khởi kiện, thi hành án...). Soạn thảo các văn bản về tổ chức, quản lý nội bộ của Doanh nghiệp; các hồ sơ pháp lý để thực hiện các thủ tục đầu tư, liên doanh, liên kết (trừ lập dự án); thủ tục hành chính, tư pháp, tài chính. Soạn thảo các Hợp đồng, giấy tờ giao dịch; các văn bản khác theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
Chịu trách nhiệm về công tác báo cáo thuế, báo cáo tài chính và xử lý các vấn đề liên quan của công ty về thuế.
Liên hệ: Luật gia. NGUYỄN TẤN SƠN, 23 Đào Duy Anh –Thanh Khê - Đà Nẵng
ĐT: Email: tanson@minhthanhan.com
Bình luận về dịch vụ:

Sơn Nguyễn, Nhận tư vấn pháp lý cá nhân– doanh nghiệp

23 Đào Duy Anh –Thanh Khê - Đà Nẵng (gần BV Hoàn Mỹ), Thanh Khê - Đà Nẵng - Nhận tư vấn pháp lý cá nhân– doanh nghiệp