30.395 tin đăng 8.424 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Tổ chức lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên

3.800.000VND

Ngọc Quyên
Ngọc Quyên Ngọc Quyên
448/2 Trần Hưng Đạo, phường 2

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

Thông báo v/v tập hợp nhu cầu đăng ký học Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên

- Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức;
- Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;
- Căn cứ chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

 Căn cứ vào nhu cầu của các cơ quan đơn vị nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương. Chúng tôi tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch như sau:

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

1. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên:
- Công chức, viên chức ngạch Cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm; Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (kể cả công chức dự bị) chưa qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; Công chức quản lý cấp phòng và dự nguồn công chức quản lý cấp phòng
- Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

2. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính:
- Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, Lãnh đạo cấp Sở và tương đương, Lãnh đạo cấp phòng và tương đương.
- Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính;
- Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 05 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 năm trở lên)
- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có mức lương tương đương từ 3,00 trở lên;
- Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm cấp từ Thượng úy trở lên.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
- Ngạch chuyên viên: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
- Ngạch chuyên viên chính: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2720/QĐ-BNV, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

THỜI LƯỢNG VÀ HỌC PHÍ
 Thời lượng: 02 tháng
 Học phí:
Học phí lớp Chuyên viên chính: 4.300.000 đ/hv/khóa
Học phí lớp Chuyên viên : 3.800.000 đ/hv/khóa

VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ
Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính theo quy định của Bộ Nội Vụ (Chứng chỉ là điều kiện cần để thi nâng ngạch)

Những lợi thế khi học tại Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
 Giảng viên giàu kinh nghiệm, uy tín
 Thời gian học tập linh hoạt, thuận tiện.
 Cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại.
 Văn bằng chứng chỉ chính quy, uy tín.
448/2 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, TP HCM
Bình luận về dịch vụ:
Dịch vụ cùng chuyên mục

Ngọc Quyên, Tổ chức lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên

448/2 Trần Hưng Đạo, phường 2, Quận 5 - Hồ Chí Minh - Tổ chức lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên