30.403 tin đăng 8.463 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Lớp huấn luyện an toàn lao động theo tt27 cấp tốc

Liên hệ

Oanh Gdvn
Oanh Gdvn Oanh Gdvn
195D2, P25, Bình Thạnh, HCM

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM
-----------------------------
Số: 233/GDVN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2015

THƯ MỜI LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN !
Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
Căn cứ theo năng lực Công ty và nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc. Công ty CP Giáo dục Việt Nam xin thông báo mở lớp Huấn luyện An toàn, vệ sinh trong Lao động theo thông tư 27/2013TT-BLĐTBXH.
I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
- Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
- Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.
- Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).
II. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN
- Nhóm 1: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện.
- Nhóm 2, 3: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng chỉ huấn luyện
- Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
Thời gian: Khai giảng HÀNG THÁNG (8h -11h; chiều 14h-17h)
Địa điểm học: Số 195, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh – Tp Hồ Chí Minh
IV. HỌC PHÍ
- Nhóm 1 và nhóm 4: 800.000 đ/học viên/1khoá học (bao gồm học phí, tài liệu, hóa đơn đỏ)
- Nhóm 2 và nhóm 3: 1.000.000đ/ học viên/1 khóa học (bao gồm học phí, tài liệu, hóa đơn đỏ)
V.THỦ TỤC NHẬP HỌC: 02 ảnh 3x4, CMTND photo.
Công ty nhận tổ chức dạy hợp đồng theo yêu cầu của các đơn vị .

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
Đ/c: Số 195, Đường D2 ,Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi. (đã ký)
- lưu VT.


ĐÀO XUÂN DŨNG
Dịch vụ cùng người bán
Bình luận về dịch vụ:
Dịch vụ cùng chuyên mục

Oanh Gdvn, Lớp huấn luyện an toàn lao động theo tt27 cấp tốc

195D2, P25, Bình Thạnh, HCM, Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh - Lớp huấn luyện an toàn lao động theo tt27 cấp tốc